Duurzaam boombeheer

2 min read

Duurzaam boombeheer is noodzakelijk om de ongeveer 160 miljoen bomen in Nederland zo te laten groeien dat ze de veiligheid niet in gevaar brengen. Bij bomen, die in een stuk afgesloten bos staan, is duurzaam boombeheer niet nodig. Die kun je gewoon laten groeien. Als er één omvalt heeft niemand daar last van. Uiteraard moet er af en toe wel een keer worden gekeken naar de gezondheid van de bomen. In gebieden die open zijn voor het publiek en bomen die onderdeel zijn van de gebouwde omgeving is dat anders. Duurzaam boombeheer kan er daar voor zorgen dat de bomen goed gezond zijn en dat er geen takken af kunnen waaien.

Wat is duurzaam boombeheer?

Bij duurzaam boombeheer wordt eenmalig de conditie van de bomen onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek wordt een onderhoudsplan gemaakt. Daar staat in op welke manier de bomen kunnen worden beschermd tegen ziektes en schade door schimmels en ongedierte. Ook wordt bekeken of de bomen ondersteunende voeding nodig hebben. Tenslotte komt er in het onderhoudsplan te staan wat er nodig is aan snoei om ongebreidelde groei te voorkomen. Deze maatregelen zorgen er samen voor de dat bomen vele jaren lang goed en veilig deel uitmaken van de bebouwde omgeving.

Specialisten voor duurzaam boombeheer

Bij BTL advies werkt een groot aantal specialisten op het gebied van boomverzorging en -onderzoek. BTL heeft vestigingen in heel Nederland. Veel gemeenten maken gebruik van de diensten van het bedrijf, met name van duurzaam boombeheer. Om de onderhoudsplannen uit te voeren worden experts van BTL Bomendienst ingeschakeld. Zij houden zich bezig met het planten of verplanten van bomen, het verbeteren van de groei van bomen, snoei- en velwerkzaamheden en het bestrijden van ziektes in bomen. De BTL Bomendienst werkt nauw samen met BTL advies.